Can it be returned and when?

It is possible to obtain incentives for all machinery in accordance with the current tenders. For more information about the conditions, as well as the dates of potential contests, follow our Facebook page or join our Viber group or simply read the news on our website.

Da li može na povraćaj i kada?

Za svu mehanizaciju je moguće ostvariti podsticaje u skladu sa aktuelnim konkursima. Za više informacija o uslovima, kao i datumima potencijalnih konkursa pratite našu Facebook stranicu ili se učlanite u našu Viber grupu ili jednostavno čitajte vesti na našem sajtu.