Da li može bez PDV-a

Sve mašine koje prodajemo su uvezene legalnim putem i prema Zakonu o PDV-u član 3. sva dobra uvezena u Rebubliku Srbiju su predmet oporezivanja.