Mehanizacija

Drljača Borra

Očisti

Mašina za pripremu zemljišta pred setvu sa klinovima poznatija kao drljača. Koristi se isključivo za sitnjenje zemlje pri malo većoj brzini kretanja, a prednosti jesu to što omogućava bolje zatvaranje brazde, kao i to što za razliku od ostalih mašina za pripremu manje „vadi vlagu“.  Konstrukcija je izuzetno čvrsta izgrađena od kutijastih profila 80x80cm sa debljinom zida od čak 8mm. Klinovi su dimenzija 30x30mm, a dugački su 300mm i nazubljeni su sa obe strane, te se nakon iskorišćenja jedne strane klinovi mogu jednostavno okrenuti i nastaviti sa radom. Na prednjoj dasci se nalaze dodatni šiljci te to dodatno utiče na ravnanje i sitnjenje zemlje. Dupli rotori, poznatiji kao flah rotor, služe za štelovanje dubine drljače, a takođe su sastavljeni tako da prate teren u 2 ose, tako da odlično prate teren nezavisno jedan od drugog.

Težina N/A
Drljača BORRA

BORRA 200, BORRA 300, BORRA 400, BORRA 500, BORRA 600, BORRA 700