Model pneumatske sejalice sa hidrauličnim pomeranjem baterija i podizanjem krila