Mehanizacija

Žitna sejalica SAKALAK Torun

Očisti

Setva je jedina operacija koja se ne može ponoviti pri primeni agrotehnickih mera te je iz tog razloga od kljucne važnosti da se ulaganje semena izvede precizno. Ovakva mašina prevazilazi sve vrste prepreka koje vas mogu zadesiti u njivi pre svega zbog najnovijeg sistema diskosnih ulagaca semena koje karakteriše gotovo identican sistem funkcionisanja viden kod pneumatskih sejalica zapadnih brendova. Dubina na koju se ulaže seme može se podesiti iz kabine, dok su kutije koje obezbeduju „ispucavanje“ semena prilagodive za sve vrste semena: pšenicu, detelinu, uljanu repicu, soju… Štelovanje sejalice se može izvesti i pre nego što se pusti u rad gde je dostupno kalibrisati istu kod kuce i odrediti željenu kolicinu semena koja mora biti uložena. U standardnoj opremi dobijate i hidraulicne markere, kao i cešalj koji pomaže zatvaranju plastice, dok su nagazni tockovi dodatna oprema koje toplo preporucujemo jer imaju funckiju kembridž valjka, te se na ovaj nacin dobijaju dve operacije u jednom prohodu. Ocekujemo vas u našoj kompaniji.

Težina N/A
Dimenzije N/A
Žitna sejalica Torun

SK.HM.T21, SK.HM.T21G, SK.HM.T25, SK.HM.T25G, SK.HM.T29, SK.HM.T29G, SK.HM.T33, SK.HM.T33G