Dodatni bočni graničnik

200 

Izravnata površina zemljišta se dobija zatvaranjem sa krajnim diskom i bočnim graničnicima.