Agrimerin diskosni ulagač đubriva

160 

Diskosni ulagači đubriva su poželjna oprema svakog seljaka koji želi da ostvari uštede. Ulaganjem đubriva prilikom setve smanjuje se količina potrebnog đubriva, a povećava efikasnost jer se “hrana” nalazi nadomak semenu tek toliko da mu ne škodi. Diskosni ulagači koriste se u svim načinima setve, bilo da je njiva pripremljena ili ne, bolje presecaju plasticu i ulažu materiju na mesto gde je potrebno.