Aplikacija el.kontrole za mobilni telefon (5 i 6 redova)

610