Diskosni ulagač

220 

Diskosni ulagač đubriva omogućava precizniju aplikaciju đubriva i olakšava ulaganje na željenu dubinu, te će semenu biti lakše dopreti do potrebnih hranljivih materija