Ozduman pritisni točkić inox

230 

Iako je ovo naizgled sitna stvar, može odigrati ključnu tačku prilikom nicanja. Svako zrno koje izađe iz setvenog aparata biće utisnuto u vlagu, ali će takođe sprečiti dalje kotrljanje zrna. Pravu preciznost sejalice dobićete ukoliko koristite ovu dodatnu opremu. Loša strana pritisnih točkića je to što traže idealne uslove setve i prilikom vlažnijih uslova može doći do zagušenja.