Cerada sa arnjevima, navojnim vretenom i platformom

910