Regulator ARAG PR3CF/3

180 

Deli granu na 2 dela

Sa ručnom regulacijom pritiska