Regulator ARAG PR10ECFM/7EC+2 BRAVO 400S

6.970 

Najsavremeniji Aragov monitor. Displej od 5.7″, 2 USB porta i SD kartica za učitavanje i prenos podataka, 2 ulaza za kameru, 2GB unutrašnje memorije. Ovaj monitor se može nadograđivati. Može da se poveže sa antenom i koristi kao GPS navigacija. Može da se poveže sa prekidačkom kutijom i da služi kao klasičan kompjuter od prskalice, a može i da se koristi za automatsku kontrolu sekcija preko GPS gde on sam uključuje ili isključuje sekcije ukoliko dolazi do preklapanja. Ovaj monitor se može povezati i sa elektromotorom pa može da se koristi za automatsko upravljanje traktora.