Regulator ARAG PR3BF/5

360 

Deli granu na 5 delova

Sa ručnom regulacijom pritiska