Regulator ARAG PR3ECF/5

850 

Deli granu na 5 delova

Sa uravnoteženjem pritiska

Sa ON/OFF iz kabine i regulacijom pritiska iz kabine