Teleskopski ram

910 

Teleskopski ram omogućava uvlačenje krajnjih baterija