Poništivači tragova

510 

Na parcelama na kojima je setva odrađena bez poništivača stalnih tragova možemo videti da su redovi koji se nalaze direktno iza točkova traktora značajno drugačiji od ostalih redova. Uzrok je naravno sam traktor koji svojim kretanjem nabija zemlju. Poništivači tragova jesu rešenje za ovakve situacije.