Model pneumatske sejalice sa hidrauličnim pomeranjem baterija i podizanjem krila

16.100 30.790