Model sejalice sa hidrauličnim pomeranjem baterija

12.780 20.270