Model sejalice sa hidrauličnim pomeranjem baterija