Model špartača sa hidrauličnim podizanjem krila

7.400 9.240